WSPOMAGANIE NA LEKCJI

W niniejszej zakładce zgromadzone są praktyczne strategie stosowane przez nauczycieli, pedagogów i psychologów, zapewniające uczniom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz innymi trudnościami w nauce, odpowiednie wsparcie. Zebrane narzędzia, pomysły, sposoby, inspiracje, wskazówki (i ich modyfikacje) – oparte głównie na pozytywnych technikach behawioralnych – mogą ułatwić przyswajanie informacji w trakcie lekcji przez uczniów mających problemy z uwagą, „nadreaktywnością”, zaburzeniami integracji sensorycznych lub innymi przeciwnościami, z którymi muszą się mierzyć na co dzień, w szkole i innych zajęciach poza nią.

POWIĄZANE ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Barometr emocji
 2. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 3. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 4. ASD – przypomnienia wizualne
 5. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 6. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 7. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 8. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 9. Komiksowe rozmówki – strategie
 10. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 11. Autyzm – negocjacje
 12. Wyznacz osobę do wydawania poleceń

 13. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 14. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 15. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 16. Jak stworzyć harmonogram
 17. Wyrazy na literę…
 18. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 19. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 20. Księga sprawności – wzmocnienia
 21. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 22. Podkreślaj pozytywne zachowania
 23. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 24. Wspierający dotyk
 25. System zadań – narzędzie
 26. Rozmowy komiksowe – technika
 27. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 28. Czytanie na przemian w parach
 29. Systemy żetonowe
 30. Pisanie krok po kroku
 31. Utrwalanie wiadomości
 32. Porządkowanie nowych informacji
 33. Strategia pracuję dla…
 34. Technika świateł drogowych
 35. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 36. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 37. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 38. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 39. Schemat pakowania worka na basen
 40. Przed wyjściem – schemat
 41. #przypominajka na lustro w łazience
 42. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 43. Planowanie: kołowy plan dnia
 44. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 45. Pakowanie do szkoły – schemat
 46. Schemat wejścia do szkoły
 47. Schemat przed sprawdzianem
 48. Schemat nowej szkoły
 49. Plan po powrocie ze szkoły
 50. Instrukcja przebierania się na WF
 51. Krótki plan dnia
 52. Schemat teraz-potem
 53. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 54. #strategia kosze na zadania
 55. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 56. #strategia przypominania o sukcesach
 57. Plan wyjścia ze szkoły
 58. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 59. Kolorowy plan zajęć
Reklamy