IPET – autystyczny przedszkolak

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (przedszkole) ……………………………………………….…pieczęć przedszkola  INDYWIDUALNY PROGRAMEDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko dziecka: Data urodzenia:Wychowawca/koordynator zespołu: Nr orzeczenia:Termin ważności orzeczenia:Orzeczenie wydano z uwagi na:1. Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka I Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe … Czytaj dalej IPET – autystyczny przedszkolak

Reklamy

Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji wzrokowej do Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych #autyzmipokrewne#niepełnosprawnośćwstopniuumiarkowanym#dysleksja#innetrudnościwnauce Ćwiczenia na materiale literopodobnym "Dobieranie w pary takich samych znaków. Nakładanie kartoników z pojedynczymi znakami na plansze graficzne. Porównywanie wskazanych symboli graficznych. Rozpoznawanie prezentowanych symboli graficznych. Rozpoznawanie identycznych znaków graficznych, będących rysunkami znanych przedmiotów. Różnicowanie kształtów literopodobnych Ćwiczenia na materiale literowym Ćwiczenia ruchu … Czytaj dalej Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET

RAMOWY PLAN IPET

RAMOWY PLAN PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNAGO #autyzm#za#asdipokrewne#niepełnosprawnośćumysłowawstopniulekkimśrednim#inne Obszar I – Samoobsługa: „Ja z samym sobą” Jedzenie "Spożywanie posiłków; posługiwanie się sztućcami i naczyniami. Nalewanie i przelewanie płynów. Przygotowywanie posiłków. Zasady zachowania się przy stole. Ubieranie się Ubieranie i rozbieranie się. Dobór stroju. Estetyka ubioru. Mycie się Mycie rąk twarzy, ciała. Higiena osobista Troska o zdrowie. Załatwianie potrzeb … Czytaj dalej RAMOWY PLAN IPET

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej do Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych #autyzmipokrewne#uczeńzniepełnosprawnościąintelektualną#IPET#rewalidacja#kompensacja#wspomaganie Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową Analiza: "słyszanych sylab; głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym); wyrazów dwu- i trzysylabowych w mowie głośnej i cichej. Ćwiczenia na materiale słownym i pozawerbalnym. Dzielenie zdań na wyrazy, podawanie liczby wyrazów w zdaniu. Określanie głosek w nagłosie, wygłosie … Czytaj dalej Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET

Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji wzrokowej #autyzmipokrewne#niepełnosprawnośćwstopniulekkim#IPET#rewalidacja#ćwiczenia Ćwiczenia na materiale obrazkowym Demonstrowanie ruchem czynności przedstawionej na obrazku. Dobieranie obrazków: według zasady: "Co do czego pasuje?"; do określonej czynności; do ich konturów, cieni; do opisu. Dobieranie: dwóch obrazków różniących się jedną cechą; przedmiotów, obrazków według różnych, wskazanych przez nauczyciela kryteriów (zwiększona liczba elementów) na zasadzie … Czytaj dalej Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET