Arkusz WOPFU oraz IPET

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAna podstawie diagnoz cząstkowychObszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym obszarzePotrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarzeMocne stronySłabe stronyOgólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensorycznaprawidłowo ukształtowane procesy analizy i syntezy wzrokowej,utrudniony odbiór informacji drogą... Czytaj dalej →

Sprawność motoryczna – diagnoza dojrzałości szkolnej

Diagnoza dojrzałości szkolnej - arkusze obserwacji ARKUSZ OBSERWACJI DO DIAGNOZY SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W SZKOLE Motoryka mała (obok punktów wpisujemy tak/nie): - poprawnie trzyma przybory do pisania- stosuje odpowiedni nacisk dłoni podczas pisania, rysowania- poprawnie trzyma nożyczki podczas wycinania- potrafi wiązać sznurówki,zapinać guziki Motoryka duża: - sprawnie rzuca i łapie piłkę- chętnie uczestniczy... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑