STRATEGIE WIZUALNE

Strategie wizualne do wykorzystania w szkole i w domu dla dzieci i dorosłych ze specyficznymi trudnościami w nauce…

 1. Umiejętność wykorzystania posiadanych informacji – tabelki
 2. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 3. Autyzm – plan dnia
 4. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz
 5. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 6. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 7. ASD – przypomnienia wizualne
 8. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 9. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 10. Komiksowe rozmówki – strategie
 11. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 12. Autyzm – negocjacje
 13. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 14. Pinezkowe choinki – motoryka mała, schemat
 15. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 16. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 17. Jak stworzyć harmonogram?
 18. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 19. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 20. Księga sprawności – wzmocnienia
 21. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 22. Podkreślaj pozytywne zachowania
 23. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 24. Wspierający dotyk
 25. System zadań – narzędzie
 26. Rozmowy komiksowe – technika
 27. Szczypce i nakrętki
 28. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 29. Czytanie na przemian w parach
 30. Systemy żetonowe
 31. Pisanie krok po kroku
 32. Utrwalanie wiadomości
 33. Porządkowanie nowych informacji
 34. Strategia pracuję dla…
 35. Technika świateł drogowych
 36. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 37. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 38. Mycie zębów – schemat
 39. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 40. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 41. Schemat pakowania worka na basen
 42. Przed wyjściem – schemat
 43. #przypominajka na lustro w łazience
 44. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 45. Planowanie: kołowy plan dnia
 46. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 47. Pakowanie do szkoły – schemat
 48. Schemat wejścia do szkoły
 49. Schemat przed sprawdzianem
 50. Schemat nowej szkoły
 51. Plan po powrocie ze szkoły
 52. Instrukcja przebierania się na WF
 53. Krótki plan dnia
 54. Schemat teraz-potem
 55. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 56. #strategia kosze na zadania
 57. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 58. #strategia przypominania o sukcesach
 59. Plan wyjścia ze szkoły
 60. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 61. Kolorowy plan zajęć

 62. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
  ASD – przypomnienia wizualne
  ASD – różnicowanie nauczanych treści
  Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
  Autyzm – współpraca w ławce
  Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
  Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
  Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
  Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
  Komiksowe rozmówki – strategie
  Nadawanie nazw – ćwiczenia
  Autyzm – zamiast ręcznego pisania
  Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
  Autyzm – negocjacje
  Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
  Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
  Wyznacz osobę do wydawania poleceń
  Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
  Autyzm – zaznacz początek i koniec
  Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
  Przerwy w nauce
  Tworzenie związków wyrazowych
  Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
  Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
  Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
  Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
  Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
  Zabawa Mój dzień
  Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
  Ucz jak zadawać pytania
  Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
  Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
  Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
  Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
  Rozwój umiejętności przez zabawę
  Komunikaty porządkujące – strategia
  Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
  Plan uczestnictwa, sposób uczenia
  Wspierający dotyk
  Czytanie na przemian w parach
  System zadań – narzędzie
  Systemy żetonowe
  Utrwalanie wiadomości
  Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
  Porządkowanie nowych informacji

Reklamy