SCHEMATY SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, wskazówki, sekwencje dotyczące zadań społecznych, szkolnych, codziennych. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD (zaburzenia integracji sensorycznej), dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania autykom. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu… (Zakładka w rozbudowie).

 1. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 2. Autyzm – negocjacje
 3. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 4. Pinezkowe choinki – motoryka mała, schemat
 5. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 6. Mycie zębów – sposoby
 7. Sprężynki na butelki – motoryka mała, schemat
 8. Świąteczne bombki – motoryka mała, schemat
 9. Styropianowe bombki – motoryka mała, schemat
 10. Bombki z gumkami – motoryka mała, schemat
 11. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 12. Jak stworzyć harmonogram
 13. Wyrazy na literę…
 14. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 15. Zabawa Mój dzień
 16. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 17. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 18. Księga sprawności – wzmocnienia
 19. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 20. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 21. Nakrętki i pinezki
 22. Pinezki i butelki
 23. Arbuzowy jeżyk
 24. Podkreślaj pozytywne zachowania
 25. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 26. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 27. Wspierający dotyk
 28. System zadań – narzędzie
 29. Samoloty z żołędzi – motoryka
 30. Masa solna – schemat
 31. Pinezki i butelki
 32. Rozmowy komiksowe – technika
 33. Szczypce i nakrętki
 34. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 35. Czytanie na przemian w parach
 36. Systemy żetonowe
 37. Pisanie krok po kroku
 38. Utrwalanie widomości
 39. Porządkowanie nowych informacji
 40. Nawlekanie rurek – schemat
 41. Strategia pracuję dla…
 42. Technika świateł drogowych
 43. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 44. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 45. Mycie zębów – schemat
 46. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 47. Gąsienica z piany – schemat
 48. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 49. Schemat pakowania worka na basen
 50. Przed wyjściem – schemat
 51. #przypominajka na lustro w łazience
 52. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 53. Planowanie: kołowy plan dnia
 54. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 55. Pakowanie do szkoły – schemat
 56. Schemat wejścia do szkoły
 57. Schemat przed sprawdzianem
 58. Schemat nowej szkoły
 59. Plan po powrocie ze szkoły
 60. Instrukcja przebierania się na WF
 61. Krótki plan dnia
 62. Butelkowe gumki – schemat
 63. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 64. Schemat teraz-potem
 65. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 66. #strategia kosze na zadania
 67. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 68. #strategia przypominania o sukcesach
 69. Przyjmowanie prezentów – schemat
 70. Płatki z mlekiem – instrukcja
 71. Plan wyjścia ze szkoły
 72. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 73. Kolorowy plan zajęć
Reklamy