SCHEMATY SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, scenariusze, wskazówki, sekwencje dotyczące zadań społecznych, szkolnych, codziennych. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD, ADHD, dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania dzieciom w spektrum. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu… (Zakładka w rozbudowie).

 1. Kolejność czynności – zabawa
 2. Pinezki i gumki – motoryka mała SI*
 3. Pomaganie innym
 4. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań
 5. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 6. Autyzm – plan dnia
 7. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz
 8. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 9. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 10. ASD – przypomnienia wizualne
 11. Wzmacniamy nadgarstki – motoryka mała*
 12. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 13. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 14. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 15. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 16. Komiksowe rozmówki – strategie
 17. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 18. Autyzm – negocjacje
 19. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 20. Pinezkowe choinki – motoryka mała, schemat
 21. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 22. Mycie zębów – sposoby
 23. Sprężynki na butelki – motoryka mała, schemat
 24. Świąteczne bombki – motoryka mała, schemat
 25. Styropianowe bombki – motoryka mała, schemat
 26. Bombki z gumkami – motoryka mała, schemat
 27. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 28. Jak stworzyć harmonogram
 29. Wyrazy na literę…
 30. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 31. Zabawa Mój dzień
 32. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 33. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 34. Księga sprawności – wzmocnienia
 35. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 36. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 37. Nakrętki i pinezki
 38. Pinezki i butelki
 39. Arbuzowy jeżyk
 40. Podkreślaj pozytywne zachowania
 41. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 42. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 43. Wspierający dotyk
 44. System zadań – narzędzie
 45. Samoloty z żołędzi – motoryka
 46. Masa solna – schemat
 47. Pinezki i butelki
 48. Rozmowy komiksowe – technika
 49. Szczypce i nakrętki
 50. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 51. Czytanie na przemian w parach
 52. Systemy żetonowe
 53. Pisanie krok po kroku
 54. Utrwalanie wiadomości
 55. Porządkowanie nowych informacji
 56. Nawlekanie rurek – schemat
 57. Strategia pracuję dla…
 58. Technika świateł drogowych
 59. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 60. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 61. Mycie zębów – schemat
 62. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 63. Gąsienica z piany – schemat
 64. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 65. Schemat pakowania worka na basen
 66. Przed wyjściem – schemat
 67. #przypominajka na lustro w łazience
 68. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 69. Planowanie: kołowy plan dnia
 70. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 71. Pakowanie do szkoły – schemat
 72. Schemat wejścia do szkoły
 73. Schemat przed sprawdzianem
 74. Schemat nowej szkoły
 75. Plan po powrocie ze szkoły
 76. Instrukcja przebierania się na WF
 77. Krótki plan dnia
 78. Butelkowe gumki – schemat
 79. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 80. Schemat teraz-potem
 81. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 82. #strategia kosze na zadania
 83. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 84. #strategia przypominania o sukcesach
 85. Przyjmowanie prezentów – schemat
 86. Płatki z mlekiem – instrukcja
 87. Plan wyjścia ze szkoły
 88. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 89. Kolorowy plan zajęć
Reklamy