SCHEMATY SCENARIUSZE SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SCENARIUSZE SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, scenariusze zajęć, wskazówki, sekwencje dotyczące ćwiczeń, zadań społecznych, zabaw, szkolnych aktywności, codziennych zmagań. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD, ADHD, dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania dzieciom w spektrum. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu…

Powiązane zakładki:

 1. Schemat wprowadzania liter*
 2. Kolejność czynności – zabawa
 3. Pinezki i gumki – motoryka mała SI*
 4. Pomaganie innym
 5. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań
 6. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 7. Autyzm – plan dnia
 8. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz
 9. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 10. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 11. ASD – przypomnienia wizualne
 12. Wzmacniamy nadgarstki – motoryka mała*
 13. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 14. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 15. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 16. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 17. Komiksowe rozmówki – strategie
 18. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 19. Autyzm – negocjacje
 20. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 21. Pinezkowe choinki – motoryka mała, schemat
 22. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 23. Mycie zębów – sposoby
 24. Sprężynki na butelki – motoryka mała, schemat
 25. Świąteczne bombki – motoryka mała, schemat
 26. Styropianowe bombki – motoryka mała, schemat
 27. Bombki z gumkami – motoryka mała, schemat
 28. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 29. Jak stworzyć harmonogram
 30. Wyrazy na literę…
 31. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 32. Zabawa Mój dzień
 33. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 34. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 35. Księga sprawności – wzmocnienia
 36. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 37. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 38. Nakrętki i pinezki
 39. Pinezki i butelki
 40. Arbuzowy jeżyk
 41. Podkreślaj pozytywne zachowania
 42. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 43. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 44. Wspierający dotyk
 45. System zadań – narzędzie
 46. Samoloty z żołędzi – motoryka
 47. Masa solna – schemat
 48. Pinezki i butelki
 49. Rozmowy komiksowe – technika
 50. Szczypce i nakrętki
 51. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 52. Czytanie na przemian w parach
 53. Systemy żetonowe
 54. Pisanie krok po kroku
 55. Utrwalanie wiadomości
 56. Porządkowanie nowych informacji
 57. Nawlekanie rurek – schemat
 58. Strategia pracuję dla…
 59. Technika świateł drogowych
 60. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 61. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 62. Mycie zębów – schemat
 63. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 64. Gąsienica z piany – schemat
 65. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 66. Schemat pakowania worka na basen
 67. Przed wyjściem – schemat
 68. #przypominajka na lustro w łazience
 69. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 70. Planowanie: kołowy plan dnia
 71. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 72. Pakowanie do szkoły – schemat
 73. Schemat wejścia do szkoły
 74. Schemat przed sprawdzianem
 75. Schemat nowej szkoły
 76. Plan po powrocie ze szkoły
 77. Instrukcja przebierania się na WF
 78. Krótki plan dnia
 79. Butelkowe gumki – schemat
 80. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 81. Schemat teraz-potem
 82. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 83. #strategia kosze na zadania
 84. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 85. #strategia przypominania o sukcesach
 86. Przyjmowanie prezentów – schemat
 87. Płatki z mlekiem – instrukcja
 88. Plan wyjścia ze szkoły
 89. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 90. Kolorowy plan zajęć
Reklamy