SCHEMATY SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, wskazówki, sekwencje dotyczące zadań społecznych, szkolnych, codziennych. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD (zaburzenia integracji sensorycznej), dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania autykom. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu… (Zakładka w rozbudowie).

 1. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 2. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 3. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 4. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 5. Komiksowe rozmówki – strategie
 6. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 7. Autyzm – negocjacje
 8. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 9. Pinezkowe choinki – motoryka mała, schemat
 10. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 11. Mycie zębów – sposoby
 12. Sprężynki na butelki – motoryka mała, schemat
 13. Świąteczne bombki – motoryka mała, schemat
 14. Styropianowe bombki – motoryka mała, schemat
 15. Bombki z gumkami – motoryka mała, schemat
 16. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 17. Jak stworzyć harmonogram
 18. Wyrazy na literę…
 19. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 20. Zabawa Mój dzień
 21. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 22. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 23. Księga sprawności – wzmocnienia
 24. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 25. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 26. Nakrętki i pinezki
 27. Pinezki i butelki
 28. Arbuzowy jeżyk
 29. Podkreślaj pozytywne zachowania
 30. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 31. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 32. Wspierający dotyk
 33. System zadań – narzędzie
 34. Samoloty z żołędzi – motoryka
 35. Masa solna – schemat
 36. Pinezki i butelki
 37. Rozmowy komiksowe – technika
 38. Szczypce i nakrętki
 39. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 40. Czytanie na przemian w parach
 41. Systemy żetonowe
 42. Pisanie krok po kroku
 43. Utrwalanie widomości
 44. Porządkowanie nowych informacji
 45. Nawlekanie rurek – schemat
 46. Strategia pracuję dla…
 47. Technika świateł drogowych
 48. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 49. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 50. Mycie zębów – schemat
 51. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 52. Gąsienica z piany – schemat
 53. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 54. Schemat pakowania worka na basen
 55. Przed wyjściem – schemat
 56. #przypominajka na lustro w łazience
 57. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 58. Planowanie: kołowy plan dnia
 59. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 60. Pakowanie do szkoły – schemat
 61. Schemat wejścia do szkoły
 62. Schemat przed sprawdzianem
 63. Schemat nowej szkoły
 64. Plan po powrocie ze szkoły
 65. Instrukcja przebierania się na WF
 66. Krótki plan dnia
 67. Butelkowe gumki – schemat
 68. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 69. Schemat teraz-potem
 70. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 71. #strategia kosze na zadania
 72. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 73. #strategia przypominania o sukcesach
 74. Przyjmowanie prezentów – schemat
 75. Płatki z mlekiem – instrukcja
 76. Plan wyjścia ze szkoły
 77. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 78. Kolorowy plan zajęć
Reklamy