SCHEMATY SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, wskazówki, sekwencje dotyczące zadań społecznych, szkolnych, codziennych. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD (zaburzenia integracji sensorycznej), dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania autykom. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu… (Zakładka w rozbudowie).

 1. Mycie zębów – sposoby
 2. Sprężynki na butelki – motoryka mała, schemat
 3. Świąteczne bombki – motoryka mała, schemat
 4. Styropianowe bombki – motoryka mała, schemat
 5. Bombki z gumkami – motoryka mała, schemat
 6. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 7. Jak stworzyć harmonogram
 8. Wyrazy na literę…
 9. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 10. Zabawa Mój dzień
 11. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 12. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 13. Księga sprawności – wzmocnienia
 14. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 15. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 16. Nakrętki i pinezki
 17. Pinezki i butelki
 18. Arbuzowy jeżyk
 19. Podkreślaj pozytywne zachowania
 20. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 21. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 22. Wspierający dotyk
 23. System zadań – narzędzie
 24. Samoloty z żołędzi – motoryka
 25. Masa solna – schemat
 26. Pinezki i butelki
 27. Rozmowy komiksowe – technika
 28. Szczypce i nakrętki
 29. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 30. Czytanie na przemian w parach
 31. Systemy żetonowe
 32. Pisanie krok po kroku
 33. Utrwalanie widomości
 34. Porządkowanie nowych informacji
 35. Nawlekanie rurek – schemat
 36. Strategia pracuję dla…
 37. Technika świateł drogowych
 38. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 39. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 40. Mycie zębów – schemat
 41. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 42. Gąsienica z piany – schemat
 43. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 44. Schemat pakowania worka na basen
 45. Przed wyjściem – schemat
 46. #przypominajka na lustro w łazience
 47. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 48. Planowanie: kołowy plan dnia
 49. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 50. Pakowanie do szkoły – schemat
 51. Schemat wejścia do szkoły
 52. Schemat przed sprawdzianem
 53. Schemat nowej szkoły
 54. Plan po powrocie ze szkoły
 55. Instrukcja przebierania się na WF
 56. Krótki plan dnia
 57. Butelkowe gumki – schemat
 58. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 59. Schemat teraz-potem
 60. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 61. #strategia kosze na zadania
 62. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 63. #strategia przypominania o sukcesach
 64. Przyjmowanie prezentów – schemat
 65. Płatki z mlekiem – instrukcja
 66. Plan wyjścia ze szkoły
 67. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 68. Kolorowy plan zajęć
Reklamy