SCHEMATY SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, scenariusze, wskazówki, sekwencje dotyczące zadań społecznych, szkolnych, codziennych. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD, ADHD, dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania dzieciom w spektrum. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu… (Zakładka w rozbudowie).

 1. Pomaganie innym
 2. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań
 3. Autyzm – sposób na rozmowę/instrukcja
 4. Autyzm – plan dnia
 5. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz
 6. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 7. Grupowe rozwiązywanie problemów – schemat
 8. ASD – przypomnienia wizualne
 9. Wzmacniamy nadgarstki – motoryka mała*
 10. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 11. ASD – uważaj, jakie zachowanie wzmacniasz
 12. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 13. ASD – zwalczanie niewłaściwego zachowania
 14. Komiksowe rozmówki – strategie
 15. Autyzm – posługiwanie się kalendarzem
 16. Autyzm – negocjacje
 17. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 18. Pinezkowe choinki – motoryka mała, schemat
 19. Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
 20. Mycie zębów – sposoby
 21. Sprężynki na butelki – motoryka mała, schemat
 22. Świąteczne bombki – motoryka mała, schemat
 23. Styropianowe bombki – motoryka mała, schemat
 24. Bombki z gumkami – motoryka mała, schemat
 25. Kinestetyczne uczenie alfabetu
 26. Jak stworzyć harmonogram
 27. Wyrazy na literę…
 28. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 29. Zabawa Mój dzień
 30. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 31. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 32. Księga sprawności – wzmocnienia
 33. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 34. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 35. Nakrętki i pinezki
 36. Pinezki i butelki
 37. Arbuzowy jeżyk
 38. Podkreślaj pozytywne zachowania
 39. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 40. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 41. Wspierający dotyk
 42. System zadań – narzędzie
 43. Samoloty z żołędzi – motoryka
 44. Masa solna – schemat
 45. Pinezki i butelki
 46. Rozmowy komiksowe – technika
 47. Szczypce i nakrętki
 48. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 49. Czytanie na przemian w parach
 50. Systemy żetonowe
 51. Pisanie krok po kroku
 52. Utrwalanie wiadomości
 53. Porządkowanie nowych informacji
 54. Nawlekanie rurek – schemat
 55. Strategia pracuję dla…
 56. Technika świateł drogowych
 57. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 58. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 59. Mycie zębów – schemat
 60. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 61. Gąsienica z piany – schemat
 62. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 63. Schemat pakowania worka na basen
 64. Przed wyjściem – schemat
 65. #przypominajka na lustro w łazience
 66. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 67. Planowanie: kołowy plan dnia
 68. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 69. Pakowanie do szkoły – schemat
 70. Schemat wejścia do szkoły
 71. Schemat przed sprawdzianem
 72. Schemat nowej szkoły
 73. Plan po powrocie ze szkoły
 74. Instrukcja przebierania się na WF
 75. Krótki plan dnia
 76. Butelkowe gumki – schemat
 77. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 78. Schemat teraz-potem
 79. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 80. #strategia kosze na zadania
 81. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 82. #strategia przypominania o sukcesach
 83. Przyjmowanie prezentów – schemat
 84. Płatki z mlekiem – instrukcja
 85. Plan wyjścia ze szkoły
 86. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 87. Kolorowy plan zajęć
Reklamy