SCHEMATY SPOSOBY

W zakładce SCHEMATY SPOSOBY znajdują się instrukcje, schematy, plany, techniki, wskazówki, sekwencje dotyczące zadań społecznych, szkolnych, codziennych. Umieszczone schematy ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego rodzaju i spektrum zaburzeń od autyzmu, ASD, ZA, SPD (zaburzenia integracji sensorycznej), dysleksji, zaburzeń pokrewnych do pourazowych uszkodzeń sprawności w każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i motorycznej. Schematy zawierają proste cząstkowe sekwencje zdarzeń/aktywności ułatwiające wykonanie zadania autykom. Do zajęć rewalidacyjnych, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęć kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, zabaw edukacyjno-rozwojowych itp. w gabinecie, w szkole, w domu, na powietrzu… (Zakładka w rozbudowie).

 1. Jak stworzyć harmonogram
 2. Wyrazy na literę…
 3. Kiedy używać harmonogramu graficznego?
 4. Zabawa Mój dzień
 5. Nawlekanie, spinacze – schemat 
 6. Uczenie umiejętności radzenia sobie – lęk
 7. Księga sprawności – wzmocnienia
 8. Lęk separacyjny – sposoby na rozstanie 
 9. Spinacze i podkładki – motoryka mała
 10. Nakrętki i pinezki
 11. Pinezki i butelki
 12. Arbuzowy jeżyk
 13. Podkreślaj pozytywne zachowania
 14. Nawlekanie zwierzątek z makaronu
 15. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 16. Wspierający dotyk
 17. System zadań – narzędzie
 18. Samoloty z żołędzi – motoryka
 19. Masa solna – schemat
 20. Pinezki i butelki
 21. Rozmowy komiksowe – technika
 22. Szczypce i nakrętki
 23. Plan uczestnictwa – sposób uczenia
 24. Czytanie na przemian w parach
 25. Systemy żetonowe
 26. Pisanie krok po kroku
 27. Utrwalanie widomości
 28. Porządkowanie nowych informacji
 29. Nawlekanie rurek – schemat
 30. Strategia pracuję dla…
 31. Technika świateł drogowych
 32. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 33. Harmonogram pakowania – wzmocnienia
 34. Mycie zębów – schemat
 35. Stosuj się do poleceń i instrukcja
 36. Gąsienica z piany – schemat
 37. Zwróć uwagę, nawiąż kontakt – schemat
 38. Schemat pakowania worka na basen
 39. Przed wyjściem – schemat
 40. #przypominajka na lustro w łazience
 41. Harmonogram mycia – wzmocnienia
 42. Planowanie: kołowy plan dnia
 43. Schemat rozpakowywania i zadania domowego
 44. Pakowanie do szkoły – schemat
 45. Schemat wejścia do szkoły
 46. Schemat przed sprawdzianem
 47. Schemat nowej szkoły
 48. Plan po powrocie ze szkoły
 49. Instrukcja przebierania się na WF
 50. Krótki plan dnia
 51. Butelkowe gumki – schemat
 52. Nawlekanie Cheeriosów – schemat
 53. Schemat teraz-potem
 54. Wybuch złości – plan w chwilach załamania
 55. #strategia kosze na zadania
 56. Przepisywanie z tablicy – wskazówki
 57. #strategia przypominania o sukcesach
 58. Przyjmowanie prezentów – schemat
 59. Płatki z mlekiem – instrukcja
 60. Plan wyjścia ze szkoły
 61. Instrukcja dotycząca odrabiania prac domowych
 62. Kolorowy plan zajęć
Reklamy