REWALIDACJA

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. IPET
 4. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 5. EMOCJE
 6. STRATEGIE WIZUALNE
 7. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 8. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 9. KOMUNIKACJA 
 10. SCHEMATY SPOSOBY
 11. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 2. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 3. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 4. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 5. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 6. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 7. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 9. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 10. IPET – autyzm, przedszkole
 11. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 12. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 13. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 14. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 15. Wzór IPET
 16. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 17. IPET – autystyczny uczeń
 18. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 19. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 20. IPET – przykładowy wzór
 21. IPET – Zespoły
 22. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 23. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 24. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 25. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 26. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 27. Rymy – zabawa grupowa
 28. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 29. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 30. Chodzenie na palcach
 31. Autyzm – plan dnia
 32. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 33. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 34. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 35. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 36. ASD – przypomnienia wizualne
 37. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 38. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 39. Autyzm – współpraca w ławce
 40. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 41. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 42. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 43. Motoryka duża i mała – kompensacja
 44. IPET – autystyczny przedszkolak
 45. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 46. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 47. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 48. Komiksowe rozmówki – strategie
 49. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 50. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 51. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 52. Autyzm – negocjacje
 53. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 54. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 55. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 56. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 57. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 58. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 59. Przerwy w nauce
 60. Tworzenie związków wyrazowych
 61. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 62. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 63. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 64. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 65. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 66. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 67. Ramowy Plan IPET
 68. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 69. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 70. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 71. Zabawa Mój dzień
 72. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 73. Ucz jak zadawać pytania
 74. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 75. Techniki parateatralne
 76. Wzory z paciorków – kopiowanie
 77. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 78. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 79. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 80. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 81. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 82. Pisanie krok po kroku
 83. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 84. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 85. Celowe ignorowanie – interwencje
 86. Rozwijanie inteligencji myślenia
 87. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 88. Rozwój umiejętności przez zabawę
 89. Komunikaty porządkujące – strategia
 90. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 91. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 92. Wspierający dotyk
 93. Czytanie na przemian w parach
 94. System zadań – narzędzie
 95. Systemy żetonowe
 96. Utrwalanie wiadomości
 97. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 98. Porządkowanie nowych informacji
 99. Nawlekanie rurek – schemat*
 100. Strategia pracuję dla…
 101. Technika świateł drogowych
 102. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 103. Tabelka krok po kroku*
 104. Harmonogram – wzmocnienia*
 105. #przypominajki obrazkowe*
 106. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: