REWALIDACJA

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. IPET
 4. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 5. EMOCJE
 6. STRATEGIE WIZUALNE
 7. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 8. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 9. KOMUNIKACJA 
 10. SCHEMATY SPOSOBY
 11. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 2. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 3. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 4. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 5. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 6. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 7. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 8. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 9. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 10. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 11. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 12. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 13. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 14. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 15. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 16. IPET – autyzm, przedszkole
 17. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 18. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 19. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 20. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 21. Wzór IPET
 22. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 23. IPET – autystyczny uczeń
 24. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 25. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 26. IPET – przykładowy wzór
 27. IPET – Zespoły
 28. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 29. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 30. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 31. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 32. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 33. Rymy – zabawa grupowa
 34. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 35. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 36. Chodzenie na palcach
 37. Autyzm – plan dnia
 38. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 39. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 40. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 41. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 42. ASD – przypomnienia wizualne
 43. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 44. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 45. Autyzm – współpraca w ławce
 46. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 47. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 48. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 49. Motoryka duża i mała – kompensacja
 50. IPET – autystyczny przedszkolak
 51. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 52. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 53. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 54. Komiksowe rozmówki – strategie
 55. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 56. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 57. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 58. Autyzm – negocjacje
 59. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 60. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 61. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 62. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 63. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 64. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 65. Przerwy w nauce
 66. Tworzenie związków wyrazowych
 67. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 68. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 69. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 70. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 71. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 72. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 73. Ramowy Plan IPET
 74. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 75. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 76. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 77. Zabawa Mój dzień
 78. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 79. Ucz jak zadawać pytania
 80. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 81. Techniki parateatralne
 82. Wzory z paciorków – kopiowanie
 83. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 84. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 85. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 86. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 87. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 88. Pisanie krok po kroku
 89. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 90. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 91. Celowe ignorowanie – interwencje
 92. Rozwijanie inteligencji myślenia
 93. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 94. Rozwój umiejętności przez zabawę
 95. Komunikaty porządkujące – strategia
 96. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 97. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 98. Wspierający dotyk
 99. Czytanie na przemian w parach
 100. System zadań – narzędzie
 101. Systemy żetonowe
 102. Utrwalanie wiadomości
 103. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 104. Porządkowanie nowych informacji
 105. Nawlekanie rurek – schemat*
 106. Strategia pracuję dla…
 107. Technika świateł drogowych
 108. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 109. Tabelka krok po kroku*
 110. Harmonogram – wzmocnienia*
 111. #przypominajki obrazkowe*
 112. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: