IPET REWALIDACJA UCZEŃ

IPET REWALIDACJA UCZEŃ – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH, zajęciach rewalidacyjnych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 2. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 3. EMOCJE
 4. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 5. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 6. KOMUNIKACJA 
 7. SCHEMATY SPOSOBY
 8. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 2. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 3. Chodzenie na palcach
 4. Autyzm – plan dnia
 5. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 6. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 7. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 8. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 9. ASD – przypomnienia wizualne
 10. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 11. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 12. Autyzm – współpraca w ławce
 13. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 14. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 15. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 16. Motoryka duża i mała – kompensacja
 17. IPET – autystyczny przedszkolak
 18. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 19. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 20. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 21. Komiksowe rozmówki – strategie
 22. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 23. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 24. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 25. Autyzm – negocjacje
 26. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 27. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 28. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 29. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 30. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 31. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 32. Przerwy w nauce
 33. Tworzenie związków wyrazowych
 34. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 35. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 36. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 37. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 38. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 39. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 40. Ramowy Plan IPET
 41. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 42. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 43. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 44. Zabawa Mój dzień
 45. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 46. Ucz jak zadawać pytania
 47. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 48. Techniki parateatralne
 49. Wzory z paciorków – kopiowanie
 50. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 51. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 52. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 53. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 54. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 55. Pisanie krok po kroku
 56. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 57. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 58. Celowe ignorowanie – interwencje
 59. Rozwijanie inteligencji myślenia
 60. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 61. Rozwój umiejętności przez zabawę
 62. Komunikaty porządkujące – strategia
 63. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 64. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 65. Wspierający dotyk
 66. Czytanie na przemian w parach
 67. System zadań – narzędzie
 68. Systemy żetonowe
 69. Utrwalanie wiadomości
 70. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 71. Porządkowanie nowych informacji
 72. Nawlekanie rurek – schemat*
 73. Strategia pracuję dla…
 74. Technika świateł drogowych
 75. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 76. Tabelka krok po kroku*
 77. Harmonogram – wzmocnienia*
 78. #przypominajki obrazkowe*
 79. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Reklamy