IPET REWALIDACJA UCZEŃ

IPET REWALIDACJA UCZEŃ – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 2. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 3. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 4. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 5. Rymy – zabawa grupowa
 6. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 7. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 8. Chodzenie na palcach
 9. Autyzm – plan dnia
 10. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 11. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 12. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 13. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 14. ASD – przypomnienia wizualne
 15. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 16. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 17. Autyzm – współpraca w ławce
 18. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 19. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 20. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 21. Motoryka duża i mała – kompensacja
 22. IPET – autystyczny przedszkolak
 23. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 24. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 25. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 26. Komiksowe rozmówki – strategie
 27. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 28. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 29. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 30. Autyzm – negocjacje
 31. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 32. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 33. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 34. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 35. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 36. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 37. Przerwy w nauce
 38. Tworzenie związków wyrazowych
 39. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 40. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 41. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 42. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 43. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 44. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 45. Ramowy Plan IPET
 46. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 47. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 48. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 49. Zabawa Mój dzień
 50. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 51. Ucz jak zadawać pytania
 52. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 53. Techniki parateatralne
 54. Wzory z paciorków – kopiowanie
 55. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 56. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 57. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 58. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 59. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 60. Pisanie krok po kroku
 61. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 62. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 63. Celowe ignorowanie – interwencje
 64. Rozwijanie inteligencji myślenia
 65. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 66. Rozwój umiejętności przez zabawę
 67. Komunikaty porządkujące – strategia
 68. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 69. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 70. Wspierający dotyk
 71. Czytanie na przemian w parach
 72. System zadań – narzędzie
 73. Systemy żetonowe
 74. Utrwalanie wiadomości
 75. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 76. Porządkowanie nowych informacji
 77. Nawlekanie rurek – schemat*
 78. Strategia pracuję dla…
 79. Technika świateł drogowych
 80. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 81. Tabelka krok po kroku*
 82. Harmonogram – wzmocnienia*
 83. #przypominajki obrazkowe*
 84. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Reklamy