IPET

IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH, zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 2. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 3. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 4. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 6. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 7. IPET – autyzm, przedszkole
 8. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 9. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 10. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 11. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 12. Wzór IPET
 13. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 14. IPET – autystyczny uczeń
 15. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 16. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 17. IPET – przykładowy wzór
 18. IPET – Zespoły
 19. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 20. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 21. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 22. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 23. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 24. Rymy – zabawa grupowa
 25. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 26. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 27. Chodzenie na palcach
 28. Autyzm – plan dnia
 29. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 30. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 31. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 32. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 33. ASD – przypomnienia wizualne
 34. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 35. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 36. Autyzm – współpraca w ławce
 37. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 38. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 39. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 40. Motoryka duża i mała – kompensacja
 41. IPET – autystyczny przedszkolak
 42. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 43. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 44. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 45. Komiksowe rozmówki – strategie
 46. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 47. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 48. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 49. Autyzm – negocjacje
 50. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 51. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 52. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 53. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 54. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 55. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 56. Przerwy w nauce
 57. Tworzenie związków wyrazowych
 58. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 59. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 60. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 61. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 62. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 63. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 64. Ramowy Plan IPET
 65. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 66. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 67. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 68. Zabawa Mój dzień
 69. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 70. Ucz jak zadawać pytania
 71. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 72. Techniki parateatralne
 73. Wzory z paciorków – kopiowanie
 74. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 75. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 76. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 77. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 78. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 79. Pisanie krok po kroku
 80. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 81. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 82. Celowe ignorowanie – interwencje
 83. Rozwijanie inteligencji myślenia
 84. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 85. Rozwój umiejętności przez zabawę
 86. Komunikaty porządkujące – strategia
 87. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 88. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 89. Wspierający dotyk
 90. Czytanie na przemian w parach
 91. System zadań – narzędzie
 92. Systemy żetonowe
 93. Utrwalanie wiadomości
 94. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 95. Porządkowanie nowych informacji
 96. Nawlekanie rurek – schemat*
 97. Strategia pracuję dla…
 98. Technika świateł drogowych
 99. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 100. Tabelka krok po kroku*
 101. Harmonogram – wzmocnienia*
 102. #przypominajki obrazkowe*
 103. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: