IPET REWALIDACJA UCZEŃ

IPET REWALIDACJA UCZEŃ – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. AUTYZM – PRZETWARZANIE INFORMACJI
 2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 3. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 4. EMOCJE
 5. STRATEGIE WIZUALNE
 6. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 7. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 8. KOMUNIKACJA 
 9. SCHEMATY SPOSOBY
 10. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 2. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 3. Wzór IPET
 4. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 5. IPET – autystyczny uczeń
 6. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 7. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 8. IPET – przykładowy wzór
 9. IPET – Zespoły
 10. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 11. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 12. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 13. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 14. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 15. Rymy – zabawa grupowa
 16. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 17. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 18. Chodzenie na palcach
 19. Autyzm – plan dnia
 20. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 21. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 22. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 23. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 24. ASD – przypomnienia wizualne
 25. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 26. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 27. Autyzm – współpraca w ławce
 28. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 29. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 30. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 31. Motoryka duża i mała – kompensacja
 32. IPET – autystyczny przedszkolak
 33. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 34. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 35. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 36. Komiksowe rozmówki – strategie
 37. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 38. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 39. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 40. Autyzm – negocjacje
 41. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 42. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 43. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 44. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 45. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 46. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 47. Przerwy w nauce
 48. Tworzenie związków wyrazowych
 49. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 50. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 51. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 52. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 53. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 54. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 55. Ramowy Plan IPET
 56. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 57. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 58. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 59. Zabawa Mój dzień
 60. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 61. Ucz jak zadawać pytania
 62. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 63. Techniki parateatralne
 64. Wzory z paciorków – kopiowanie
 65. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 66. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 67. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 68. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 69. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 70. Pisanie krok po kroku
 71. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 72. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 73. Celowe ignorowanie – interwencje
 74. Rozwijanie inteligencji myślenia
 75. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 76. Rozwój umiejętności przez zabawę
 77. Komunikaty porządkujące – strategia
 78. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 79. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 80. Wspierający dotyk
 81. Czytanie na przemian w parach
 82. System zadań – narzędzie
 83. Systemy żetonowe
 84. Utrwalanie wiadomości
 85. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 86. Porządkowanie nowych informacji
 87. Nawlekanie rurek – schemat*
 88. Strategia pracuję dla…
 89. Technika świateł drogowych
 90. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 91. Tabelka krok po kroku*
 92. Harmonogram – wzmocnienia*
 93. #przypominajki obrazkowe*
 94. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: