IPET REWALIDACJA UCZEŃ

IPET REWALIDACJA UCZEŃ – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH, zajęciach rewalidacyjnych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

ZAKŁADKI:

 1. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
 2. WSPOMAGANIE NA LEKCJI
 3. EMOCJE
 4. TEORIA UMYSŁU – TRENING
 5. MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
 6. KOMUNIKACJA 
 7. SCHEMATY SPOSOBY
 8. HISTORYJKI SPOŁECZNE

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 2. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 3. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 4. ASD – przypomnienia wizualne
 5. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 6. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 7. Autyzm – współpraca w ławce
 8. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 9. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 10. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 11. Motoryka duża i mała – kompensacja
 12. IPET – autystyczny przedszkolak
 13. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 14. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 15. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 16. Komiksowe rozmówki – strategie
 17. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 18. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 19. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 20. Autyzm – negocjacje
 21. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 22. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 23. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 24. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 25. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 26. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 27. Przerwy w nauce
 28. Tworzenie związków wyrazowych
 29. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 30. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 31. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 32. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 33. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 34. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 35. Ramowy Plan IPET
 36. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 37. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 38. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 39. Zabawa Mój dzień
 40. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 41. Ucz jak zadawać pytania
 42. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 43. Techniki parateatralne
 44. Wzory z paciorków – kopiowanie
 45. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 46. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 47. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 48. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 49. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 50. Pisanie krok po kroku
 51. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 52. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 53. Celowe ignorowanie – interwencje
 54. Rozwijanie inteligencji myślenia
 55. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 56. Rozwój umiejętności przez zabawę
 57. Komunikaty porządkujące – strategia
 58. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 59. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 60. Wspierający dotyk
 61. Czytanie na przemian w parach
 62. System zadań – narzędzie
 63. Systemy żetonowe
 64. Utrwalanie wiadomości
 65. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 66. Porządkowanie nowych informacji
 67. Nawlekanie rurek – schemat*
 68. Strategia pracuję dla…
 69. Technika świateł drogowych
 70. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 71. Tabelka krok po kroku*
 72. Harmonogram – wzmocnienia*
 73. #przypominajki obrazkowe*
 74. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne

Reklamy